چه کنیم با سوخت CNG به موتور اتومبیل صدمه وارد نشود؟

 

 

به صورت خلاصه تفاوت سوخت گاز طبیعی با بنزین در دیرتر مشتعل شدن و ضربه شدیدتر به پیستون و دمای احتراق بالاتر است 

حالا اگر موتور پایه گازسوز باشد (OEM) (اینگونه موتور با بنزین بخاطر تفاوت اکتان و پدیده ناک نمیتواند کار کند و موتور لرزش شدیدی خواهد سوخت ) موارد گفته شده ی بالا لحاظ میشود

 

اما

در کشور ما اتومبیل پایه گازسوز واقعی نداریم و در حقیقت بنزین سوز معمولی هست که گازسوز شده یا مانند EF7 برای گاز بهینه شده است

مشکل اینجا ایجاد میشود :

 

1-گرمای بیشتر بدنه موتور ودر نتیجه 

باید سیستم خنک کاری تقویت شود ، همیشه "ضدیخ ضدجوش" در رادیاتور باشد

باید فن و فشنگی (سنسور دمای آب) در بهترین وضعیت باشند

باید روغن سر وقت یا کمی زودتر تعویض شود ( گرما خواص شیمایی روغن را زودتر ضعیف میکند)

2-ضربه شدیدتر به پیستون

استفاده از روغن مرغوب و تعویض بموقع روغن وفیلتر

3-بخاطر تراکم کمتر بنزین نسبت به گاز در موتور بنزینی

تعویض پیش از موعد فیلتر هوا ( همیشه تمیز بماند )

4-بخاطر دما و احتراق دیرتر گاز

استفاده از شمع دو پلیت و ادونسر

مهندس مجید نعیمی

موفق باشید