Regulator

         رگولاتور ابزاری برای تبدیل گاز فشار‌بالا به گاز فشارپایین میباشد. رگولاتور یک شیر کنترل فشار مکانیکی محسوب می‌شود که فشار گاز فشرده داخل مخزن را به مقدار مناسبی کاهش می‌دهد تا بتواند احتراق را در حد بهینه کنترل کند.

         محدوده فشار کاری رگلاتور با توجه به فشار مخازن ذخیره، شیر مخازن یا سایر شیرهای سولونوئیدی، اندازه لوله‌ها، فیلترها، رطوبت گاز و فشار مورد نیاز گاز برای اختلاط با هوا، مشخص می شود. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به شیرها و مسدود شدن رگولاتور همواره از یک فیلتر فشار بالا در ورودی رگلاتور و یک فیلتر داخلی با منافذ 40 میکرونی استفاده می کنند.

         گاز فشار بالای خروجی از مخازن بعد از عبور از خطوط  پر فشار سوخت و فیلتر فشار بالا، به محض باز شدن شیر سلونوئیدی وارد رگلاتور می شود. در این هنگام گاز با گذشتن از شیرهای رگلاتور بسرعت منبسط شده و فشار آن کاهش می یابد.

         در اثر انبساط گاز بعد از گذشتن از شیرها، دمای آن به سرعت کاهش می یابد که در پی آن لایه‌ای از هیدرات و یخ در محل خروجی ایجاد می‌شود.

.

و بخاطر جلوگیری از یخزدگی  رگولاتور گاز"CNG" ، مجبور به گرم کردن آن  هستیم.اینکار را با عبور "آب داغ رادیاتور" از آن انجام می دهیم.

بعضی اوقات مسیر گردش آب داغ سوراخ میشود 

تعویض رگلاتور هزینه ی بالایی دارد.پس

 شما میتوانید چند دور لوله آلومینیومی دورش 

بپیچید (با آرامی و دقت تا هم به رگلاتور بچسبیده و هم نشکند )

بعد شلنگ های آب را به دو سر لوله متصل کنید(لوله را هم از یخچال سازی بخرید

 

تاااااا