با سلام

از آنجاییکه تقاضا زیاد بود و من هم کار گاز دستی انجام نمیدهم،تصمیم گرفتم از نحوه ی نصب، فیلم هایی جهت آشنایی عموم گرفته و به اشتراک بگذارم

لازم بذکر است(سلب مسئولیت) : این فیلم‌ها جنبه ی آشنایی داشته و جهت کار عملی،حتما باید دوره‌های آموزشی فنی و حرفه ای را شرکت و با موفقیت قبول شوید.

 

فایل های تصویری برای تیبا و ساینا

 

  ۱.                       فیلم اول

حجم: 4.32 مگابایت

  ۲.             فیلم دوم

حجم: 34.06 مگابایت


 ۳.                  فیلم سوم

حجم: 9.08 مگابایت


 ۴.                    فیلم چهارم


دریافت
حجم: 5.64 مگابایت

  ۵.               فیلم پنجم


دریافت

حجم: 18.03 مگابایت

 

  ۶                فیلم ششم


دریافت
حجم: 4.41 مگابایت

  ۷.               فیلم هفتم 


دریافت
حجم: 53.6 مگابایت
 

  ۸.                فیلم هشتم


دریافت
حجم: 1.34 مگابایت

  ۹.           فیلم نهم 


دریافت
حجم: 9.27 مگابایت

  ۱۰.             فیلم دهم 


دریافت
حجم: 1.95 مگابایت

  ۱۱.               فیلم یازدهم 


دریافت
حجم: 6.63 مگابایت

  ۱۲.                 فیلم دوازدهم 

حجم: 4.5 مگابایت

 

  ۱۳.          فیلم سیزدهم 


دریافت
حجم: 7.18 مگابایت

  ۱۴.           فیلم چهاردهم 


دریافت
حجم: 1.59 مگابایت

  ۱۵.               فیلم پانزدهم 


دریافت
حجم: 3.03 مگابایت