روی گاز نرفتن آریسان

     در 90 درصد مواقع شبیه ساز شیربرقی سوخته است ، که تعویض یا تعمیر می شود.

 

 

 

     بقیه موارد مانند دیگر خودروهای دوگانه سوز با سیستم "زیمنس بایفیول" می باشد.

یکی از ایرادات دردسرساز این است که کلید cng خراب میشود و میگویند پنل ضبط کلاً باید تعویض شود در حالی که قابل تعمیر است.

 

 

     بعضی اوقات هم بخاطر وجود فن متصل به موتور دیر روی گاز میرود که میتوان آن را باز کرد.