انواع ریل سوخت مورد استفاده در خودروهای کارخانه ای

 

ریل سوخت کروز پراید - 405 - پارس - پاژن

 

ریل سوخت med تیبا - سمند

 

بخاطر قیمت بالا، صدا در زمان کار و غیر قابل تعمیر بودن

ریل جایگزین استفاده میکنیم

کارکرد عالی و بدون صدا

 

ریل سوخت زیمنس ef7

 

ریل سوخت نیسان

 

 ریل جایگزین برای لواتو با کارکرد عالی

 

ریل سوخت  روآ 405

 

ریل سوخت زیمنس مزدا وانت

 

ریل سوخت ماتریکس سمند 

 

 

ریل سوخت  نیسان

ریل سوخت  برای 405 - 206