همانگونه که می دانید کپسولهای اکسیژن و گاز استیلن موجود در بازار (مورد استفاده در جوشکاری،پزشکی ،آرایشی و ...)هر چند سال باید مورد آزمایش قرار گرفته و در صورت مقاومت کامل در برابر فشاری بسیار بیشتر از فشار کاری معمول ،کپسول اجازه پر شدن مجدد دارد.

اخیرا تمامی دارندگان خودروهای دوگانه سوز کارخانه ای هم مکلف شده اند قبل از معاینه فنی بنزین ، این تست را انجام دهند

برای اینکار باید مخزن یا مخزنها از روی خودرو باز شده و توسط دستگاه تست هیدرواستاتیک (آب با فشار 400 اتمسفر،دو برابر فشار کاری مخزن وارد شده و با دستگاههای دقیق متوجه تغییر شکل جزیی کپسول میشوند،اگر تغییرات بیشتر از اندازه باشد،مخزن دیگر قابل اطمینان نیست)

مبلغ دریافتی توسط مراکز مجاز برای خودروهای تک مخزن 120000

 وبرای خودروهای دو مخزن   205000 تومان میباشد

علاوه بر مخزن گاز  قسمت های دیگری هم مورد بررسی قرار میگیرد

لوله ها و اتصالات

پایه ای که مخزن روی آن نصب میشود

پرکن(محل ورود گاز به مخزن)

وجود گیج (عقربه یا نشانگری که مقدار گاز را در کاپوت نمایش دهد)