گواهی سلامت خودرو گازسوز کارگاهی(دستی)

مواردی که برای صدور گواهی سلامت خودرو لازم است رعایت شوند :

1 – ابعاد مخزن سی ان جی

برای روآ ، تیبا ، ساینا ، پراید بهتراست 62 و حداکثر 65 لیتری

برای سمند ، پژو ، پارس بهتراست 75 و حداکثر 101 لیتری

در کل میتوان این قانون را هم در نظر گرفت که اگر مخزنی که شیر مخزن روی آن نصب شده ،

به هیچ عنوان نباید فاصله ای کمتر از 2 سانتیمتر با بدنه ی خودرو داشته باشد.

2 – سلامت مخزن

ظاهری :

تاریخ انقضاء سرنرسیده باشد

مخزن باید فاقد زنگ زدگی ،ساییدگی و دارای پوشش رنگ مناسب باشد

باطنی :

در صورت گذشت بیش از 5 سال از تولید مخزن ،برای بررسی سلامت مخزن باید تست هیدرواستاتیک روی مخزن انجام گردد.

3 – نوار حائل

نوار پلاستیکی که فاصله ای بین مخزن و تسمه ها و بین مخزن و پایه ی آن ایجاد کرده و مانع از زنگ زدگی و سایش مخزن میشود.

4 – تسمه (کمربند) فلزی

تسمه هایی که مخزن را روی پایه مخزن نگهمیدارند

حداقل ضخامت تسمه برای مخزن بیشتر از 100  لیتر   5 سانتیمتر

حداقل ضخامت تسمه برای مخزن بیشتر از 80  و کمتر از  100 لیتر   3 سانتیمتر

حداقل ضخامت تسمه برای مخزن کمتر از 80  لیتر   2 سانتیمتر

5 – نصب “پرکن گاز ” روی گلگیرِ خلاف جهت اگزوز

6 – جنس قاب “پرکن گاز ” باید پلاستیکی باشد و فلزی غیراستاندارد است

7 – نصب گردگیر بر روی “پرکن گاز ” الزامیست

8 – نصب خرطومی بهمراه بست مخصوص،روی لوله های گاز داخل صندوق عقب

9 – نصب ونت روی لوله ی خروجی از صندوق بطوری که خلاف جهت اگزوز و حرکت خودرو باشد

10 – لوله ی عبوری زیر خودرو ، هر 60 سانتیمتر باید با بست فلزی به خورو پیچ شود

11 – نصب کات آف (شیر برقی قبل از رگلاتور) الزامیست

12 – نصب گیج (فشار سنج) عقربه ای الزامیست

13 – رگلاتور باید روی پایه نصب شود ( روی بدنه غیر استاندارداست)

14 – رگلاتور باید عمود بر جهت حرکت خودرو نصب شود

15 – برند رگلاتور ، مخزن و شیرمخزن باید به تایید  سازمان استاندارد رسیده باشند